• Home
  • Blog
  • Startkomma – hvad er startkomma, og skal du sætte det?

Startkomma – hvad er startkomma, og skal du sætte det?

Startkomma-regler – hvordan er det nu?!

Startkomma er et komma, der sættes foran bisætninger. Et startkomma er valgfrit, hvis de sætter komma efter de nye kommaregler, som Dansk Sprognævn anbefaler.

Det valgfri startkomma er det eneste nye i de nye kommaregler. Alle de andre regler er som før. Det betyder selvfølgelig også, at du skal afslutte sætninger med komma, når de ikke afsluttes af et andet tegn.

Hvorfor er startkomma valgfrit?

Dansk Sprognævn ville oprindeligt helt afskaffe startkommaet, men det lykkedes ikke. Der var – og er – simpelthen for mange danskere, der ikke ville af med startkommaet.

Derfor er det i dag valgfrit.

Er det nemmere at sætte komma, når der ikke er startkomma?

Ja og nej! Jeg har selv lært at sætte komma efter de gamle regler i skolen. Derfor er det mest naturligt for mig. Men de nye kommaregler er nok nemmere for dig, der ikke har helt styr på grammatikken. Når du sætter komma efter de gamle regler, er der nemlig en del særtilfælde, hvor du nemt kan komme i tvivl. De fleste undgår du med nyt komma, så du slipper for at bekymre dig om idiotkommaer.

Hvor er det så, der ikke mere skal være startkomma?

Hvis du dropper startkommaet, skal du som hovedregel ikke sætte komma foran bisætninger.

Bisætninger kender du på, at de indledes med ord som hvis, at, som og der.

Bemærk, at du selvfølgelig er nødt til at kunne analysere sætninger, så du kan sikre dig, at der nu er en bisætning.

Hvordan genkender du bisætningen?

Det gør du ved at sætte kryds og bolle, som du lærte i skolen!

Men hvis du ikke er en haj til grammatik, er der heldigvis et par tommelfingerregler.

Du kan se efter ledsætningsindledere som hvis, at, der, som; hv-ord som hvad, hvorfor, hvordan, hvorledes, hvem, hvis, hvilke.

Bemærk, at sommetider er der et underforstået hvis eller hvorfor. Det gælder i sætninger som: “Er hun der, går vi hjem” = “Hvis hun er der, går vi hjem.”

Er du i tvivl? Tag ikke-prøven

Ikke-prøven kan hjælpe dig, når du er i tvivl om, hvad der er hovedsætning, og hvad der er bisætning.

Prøv at sætte et ikke ind i sætningen. Hvis ikke står efter udsagnsordet, er det en hovedsætning: “Jeg er (ikke) glad.” Hvis ikke står foran udsagnsordet, er det en bisætning: “Jeg er glad, fordi det (ikke) regner).

Undtagelser fra ikke-prøven

Desværre er der en undtagelse. Der kan nemlig være en udeladt bisætningsindleder, som fx i sætningen: “Regner det (ikke), tager vi af sted.”  Her står ikke jo efter udsagnsordet. Men lad dig ikke narre! Sætningen “Regner det ikke” er en bisætning, fordi der er en underforstået bisætningsindleder, nemlig “hvis”.

Hvis du omskriver sætningen til “Hvis det (ikke) regner, tager vi af sted.”

Læs flere artikler om kommaregler.

Vigtig viden

Kan du sætte komma? Tjek det med en gratis kommatest Har du lyst til at

Skal du læse korrektur på din egen tekst? Her får du korrekturlæserens bedste tips.Undervurder ikke