• Home
  • Blog
  • Test: Find ledsætninger og hovedsætninger

Test: Find ledsætninger og hovedsætninger

Ledsætninger og hovedsætninger – se let forskel

Det er umuligt at sætte komma, hvis du ikke kan kende forskel på ledsætninger og hovedsætninger.

Det gælder, uanset om du sætter såkaldt grammatisk komma eller dropper startkommaet, som Dansk Sprognævn anbefalede indtil 2023.

Det er nemlig sætningsanalysen, der afgør, hvordan kommaet skal sættes efter kommareglerne.

Heldigvis er det slet ikke så svært at lære. Se her, hvordan du kender forskel.

Allerførst: Hvad er en sætning?

En sætning er en grammatisk helhed, der indeholder et subjekt (grundled) og et verballed (udsagnsled).

Subjektet kan dog sommetider være underforstået, fordi der er en imperativform (bydeform).

Hvis jeg siger: “Sæt komma”, er der et underforstået grundled, nemlig du. En sætning kan også indeholde andre led, fx genstandsled.

De vigtigste sætningstyper er hovedsætninger – også kaldet helsætninger – og ledsætninger, også kaldet bisætninger.

Hvordan kender man hovedsætninger og ledsætninger?

En hovedsætning defineres som en sætning, der kan stå alene. En ledsætning kan altså ikke stå alene.

Det har mine unger da også lært i skolen. Men det forvirrer mere, end det oplyser.
Hvis jeg nu siger: “Jeg ved ikke helt, om du vil med,” så er sætningen “Jeg ved ikke” en hovedsætning, mens “om du vil” er ledsætningen. Men hovedsætningen “Jeg ved ikke helt” giver jo ingen mening, når den står alene. 
Så den grufulde sandhed er, at du må kunne lidt grammatik. Ellers kan du nemlig ikke analysere sætninger, og så kan du ikke sætte komma.

Spot ledsætninger med ikke-prøven

Som en tommelfingerregel kan du prøve ikke-testen til at finde hovedsætning og ledsætning.

Det er let. Du skal bare sætte et “ikke” ind i sætningen:

Hvis “ikke”  står efter udsagnsordet, er det en hovedsætning. Hvis “ikke” kommer til at stå før udsagnsordet, er det en ledsætning. Piece of cake, ikke?

Prøv selv:

Jeg ved (ikke efter udsagnsordet), om du (ikke før udsagnsordet) vil med: hovedsætning – ledsætning.

At du (ikke før udsagnsordet) er fræk, har jeg (ikke efter udsagnsordet) oplevet før: ledsætning – hovedsætning.

Pas på én ondskabsfuld undtagelse fra ikkeprøven

Desværre er der en lumsk undtagelse, der godt kan snyde.

Det gælder, hvor der er et underforstået “hvis”. Her svigter ikkeprøven fatalt.

Se selv: “Er du (ikke) fræk, får du (ikke) problemer.” Her står ikke efter udsagnsordet i begge sætninger.

Men alligevel kan jeg afsløre, at den første sætning er en ledsætning.

Det er nemlig en omskrivning af “Hvis du er fræk …”

Og så ser ikke-prøven jo pludselig anderledes ud, for nu står ikke foran udsagnsordet: Hvis du (ikke) er fræk (ledsætning), får du (ikke) problemer (hovedsætning).

Læs mere om kommaregler og lær at sætte komma

Er du i tvivl om kommareglerne – så læs de seks nemme regler.

Kontakt mig, og få et kvarters gratis rådgivning om din tekst allerede i dag.

Få hjælp til korrekturlæsning 

Skriv til tekstfokus@tekstfokus.dk – eller ring til Louise: 21 96 14 02.

Du kan også bare sende din tekst til tekstfokus@tekstfokus.dk – så kvitterer jeg med et tilbud.

Hvad er ledsætninger?

Ledsætninger kaldes også bisætninger.
Ledsætningen indeholder ligesom en hovedsætning både et grundled og et udsagnsled. Men til forskel fra hovedsætningen er ledsætningen ikke en selvstændig ytring.
Det er nødvendigt at kunne skelne mellem ledsætninger og hovedsætninger for at kunne sætte komma.

Hvad er hovedsætninger?

Hovedsætninger er selvstændige sætninger. En sætning defineres ved, at der er både grundled og udsagnsled.

Vigtig viden

Kan du sætte komma? Tjek det med en gratis kommatest Har du lyst til at

Skal du læse korrektur på din egen tekst? Her får du korrekturlæserens bedste tips.Undervurder ikke