• Home
 • Blog
 • Kommaregler på dansk: Brug 2 minutter og få styr på komma. Og prøv den gratis kommatest!

Kommaregler på dansk: Brug 2 minutter og få styr på komma. Og prøv den gratis kommatest!

Error: The quiz is no longer available!

Kommaregler - hvordan hulen kan det udløse kommakrig?

Driller kommaet? Læs her, hvordan du får styr på kommareglerne. Læs også, hvorfor Dansk Sprognævns anbefaling udløste en kommakrig af dimensioner, der endte med, at nævnet måtte overgive sig ...

Hvor sætter man komma? Lær at sætte komma med 7 nemme kommaregler

Kommareglerne virker måske lidt uoverskuelige. Men der er faktisk ikke særlig mange regler. Her er de:

 • Du skal sætte komma mellem helsætninger: "Han kom, og han gik." 
 • Du skal sætte komma mellem sideordnede ledsætninger: "At du er sur, og at du også er gal i skralden, forstår jeg godt."
 • Du skal sætte komma i opremsninger. Men bemærk, at du ikke skal sætte komma foran og: "Jeg vil have tekst, tekst og mere tekst!"
 • Du skal sætte komma ved selvstændige sætningsdele. De selvstændige sætningsdele er tilføjelser, som du kan fjerne, uden at sætningen er ødelagt: "Annemarie, som er lærer i femte klasse, er syg i dag."
 • Du skal sætte komma foran men.
 • Du kan sætte komma foran ledsætning, hvis du vil. Det kaldes startkomma. Med startkomma hedder det: "Du ved, hvor der skal sættes komma". Uden startkomma bliver det til: "Du ved hvor der skal sættes komma." 
 • Du skal sætte komma efter sidste ledsætning, når en ny helsætning eller tilføjelse begynder.

Få styr på ledsætninger - og undgå "idiotkomma"

For at sætte komma skal du kunne se, om en sætning er en hovedsætning eller en ledsætning.

Du kan kende ledsætningerne på, at de begynder med ord som at eller hv-ord som hvad, hvilken, hvem, hvordan, hvorfor - eller med henførende stedord som der og som.

Men pas på. Hvis der står "at" foran et udsagnsord i navnemåde, skal der ikke være komma. 

"Han glemte at købe kaffe" udløser ingen kommaer. Der er kun én hovedsætning uden indskud eller tilføjelser, altså intet komma. 

Bemærk også, at selvom hv-ordene oftest viser, at en ledsætning begynder, er det ikke altid sådan! I sætningen: "Jeg er i tvivl om, hvem af de to drenge der kommer i dag" skal der kun være ét komma - og kun hvis du sætter komma foran ledsætning. For kommaet skal nemlig stå, der hvor ledsætningen begynder, og det gør den ved hvem - ikke ved der.

Desværre er det meget almindeligt, at folk sætter komma både foran hv-ordet og foran der eller som i de tilfælde. Sådan et komma har den upædagogiske betegnelse idiotkomma!

Hvad er det der med kommaet og Dansk Sprognævn?

Dansk Sprognævn anbefaler, at du ikke sætter komma foran ledsætninger, men kun efter sidste ledsætning.

Dansk Sprognævn forsøgte forgæves at få indført det som sprogregel i starten af nullerne.

Men den gik ikke! Desværre for Dansk Sprognævn er en hel del danskere tordnende, fløjtende og fuldstændig ligeglade. De vil have kommaer. Men det skal være kommaer, som vor mor satte dem. Altså det, der kaldes grammatisk komma.

Derfor udløste den nye måde at sætte komma en skrækkelig ballade i medierne. Striden kaldes "kommakrigen." Krigen blev afblæst, da Dansk Sprognævn nedlagde våbnene. Nævnet indstillede til Kulturministeriet, at man nu kunne kommatere før ledsætninger - eller lade være, som man ville.

Men hvad så med pausekommaet?!

Pausekommaet sættes, så det understøtter tekstens mening. Derfor giver pausekomma en chance for at sætte et mere personligt præg på en tekst med kommateringen. En skribent kan sætte komma efter sin egen smag og give sproget sin egen rytme.

Det lyder jo meget fint. Men pausekommaet er udgået af retskrivningen i 1996. Så når folk siger: "Jeg sætter pausekomma," betyder det, at de enten er bundstædige skribenter - eller måske bare ikke kan deres kommaregler. 

Du bestemmer, om du følger de nye eller gamle kommaregler

Din kommatering sender selvfølgelig signaler.

Du kan være klassisk og upåfaldende ved at sætte komma foran ledsætning. Du kan også virke ekstra klog og belæst ved at undlade det startkomma. Altså hos dem, der kan se, hvorfor du ikke sætter det!

Begge dele er helt fint. Du skal bare ikke blande de to kommateringssystemer sammen!

Derfor fraråder Dansk Sprognævn startkomma

Dansk Sprognævn mener, at det er nemmere at lære kommatering uden komma foran ledsætning - det såkaldte startkomma.

Desuden mener nævnet, at dansk lige så godt kunne lægge sig op ad de andre nordiske sprog, hvor man sætter færre kommaer.

Endelig har Dansk Sprognævn den holdning, at komma foran ledsætning forstyrrer forståelsen ...  

Derfor sætter jeg grammatisk komma

Som tekstforfatter og korrekturlæser kan jeg godt sætte tegn efter de nye kommaregler. Men jeg gør det helst ikke! Jeg sætter selv komma foran ledsætninger, hvis kunden ikke beder om andet. 

For det første synes jeg, at det gør teksten nemmere at læse og mere overskuelig. For uden startkomma bliver mange sætninger usandsynligt lange, før man støder på et tegn.

For det andet er det nemmere for mig, fordi jeg har lært i skolen, at man sætter komma foran ledsætninger. Det er mit komma-modersmål. Men jeg indrømmer, at det er nemmere at lære kommareglerne uden startkomma. For dengang jeg troede, at de nye kommaregler ville brede sig, brugte jeg tre uger i stræk på at øve mig i at undgå komma foran ledsætninger ...

Og for det tredje - og det er nok allervigtigst:

Hvis jeg fulgte de nye kommaregler, så ville de fleste af mine kunder - og deres kunder - tro, at jeg ikke kan sætte komma!

Kommakrigen er ikke helt slut ...

Folk, der ikke selv er sprognørder, forstår det måske ikke. Men kommaet kan virkelig få sprogfolk til at rykke håret af hinanden.

Kommakrigen er nemlig ikke helt slut, selvom DSN har valgt at gøre startkommaet valgfrit. 

For få år siden forsøgte Dansk Folkeparti at få Dansk Sprognævn til at skifte hest og nedlægge det nye komma helt. 

DF mente nemlig, at der var behov for kun at have et sæt kommaregler, fordi danskernes kommakompetencer simpelthen havde nået et lavpunkt. Det var derfor alt for besværligt for lærerne i skolen at håndtere de to sæt kommaregler.

Men DSN nægtede at nedlægge det nye komma.

Det ville da også være ulogisk, nu hvor DSN selv har anbefalet det i mange år. Og mon ikke det havde medført en ny heftig kommakrig med alenlange skriverier i medierne? 

Spørgsmål og svar om kommaregler

Skal der komma foran som?

Ja, hvis du sætter startkomma - og hvis "som" indleder en ledsætning. Ellers ikke.


Må man sætte komma foran og?

Ja, hvis "og" indleder en ny hovedsætning eller ledsætning. Ellers ikke!

Eksempel 1:

Jeg sætter komma, og jeg sætter også startkomma.
Her er der to hovedsætninger: Der er to hovedsætninger, og der skal altså være komma, uanset om du sætter startkomma eller ej.

Eksempel 2:

Jeg sætter komma, og hvis du ikke kan lide det, gør jeg det alligevel.

Her er der en hovedsætning, en ledsætning og en hovedsætning: I eksempel 2 skal der altså kun være komma foran "og hvis", hvis du sætter startkomma.

Læs også: 9 frygtelige floskler og skrækkelige sprogtudser, der bare skal dø ...

Opdatering:

I sommeren 2023 overgav Dansk Sprognævn sig overraskende. Det betyder, at nyt komma ikke mere er det anbefalede komma. I stedet er de to kommateringssystemer nu officielt lige gode.

3 kommafejl, der satte grå hår i hovedet på din dansklærer:

 • Komma foran navneform (infinitiv):
  "Han kan godt lide, at svømme." 
  Fejlen opstår, fordi "at" ofte indleder en ledsætning. Når der er en ledsætning, skal der være komma, hvis du sætter grammatisk komma.
  Men her indleder at IKKE en ledsætning. Derfor skal der heller ikke være komma.
 • Komma efter lange led, som ikke er tilføjelser eller sætninger:
  "Uden at gøre noget ved den belastende situation i hjemmet, fortsatte han sin hverdag som før."
 • Komma, der sættes forkert ved udvidet ledsætning + hv-ord:
  "Vi ved ikke hvilken bus, han tog." 
  Det er ordet hvilken, der indleder den udvidede bisætning. Derfor skal kommaet placeres sådan: "Vi ved ikke, hvilken bus han tog."
  Denne kommafejl opstår, fordi en tommelfingerregel siger, at der skal være komma foran hv-ord. Kommafejlen kaldes også idiotkomma - så den kan du lige så godt undgå.

FAQ om kommaregler på dansk


Hvilke kommaregler findes på dansk?

På dansk sætter vi enten "grammatisk komma" eller "nyt komma." Hvis du sætter "nyt komma", betyder det, at du som hovedregel ikke skal sætte komma foran ledsætninger.

Hvilket kommasystem anbefaler Dansk Sprognævn?

DSN anbefalede engang nyt komma - altså intet komma foran ledsætninger som hovedregel. Men i 2023 opgav DSN kampen for nyt komma. Så nu kan du både sætte nyt og gammelt komma - og de er begge lige gode ifølge nævnet..

Hvad er grammatisk komma?

Grammatisk komma er det "gammeldags" komma, hvor komma sættes både foran hovedsætninger og ledsætninger. Betegnelsen grammatisk komma er misvisende, for du skal forstå grammatikken for at sætte komma - uanset om du vælger nyt komma eller grammatisk komma.

Hvornår blev kommareglerne indført?

Vi danskere fik den første autoriserede retskrivningsordbog i 1872.
I 1918 fik vi officielle kommaregler.
Dengang var der to korrekte kommateringssystemer, nemlig det grammatiske komma og pausekommaet. Det er der stadig, men i dag er pausekommaet udgået. Til gengæld kan vi sætte "nyt komma" - altså som hovedregel undlade komma foran ledsætninger.

Vigtig viden

Kan du sætte komma? Tjek det med en gratis kommatest Har du lyst til at