Komma foran at?

Skal der komma foran at? Få svaret nu

Komma foran at - ja eller nej?!

For at finde svaret må du først stille dig selv to spørgsmål:

 • Sætter du komma efter de nye eller gamle kommaregler?
 • Indleder ordet at en bisætning i din tekst?

Lad os lige grave os ned i det ...

Nye eller gamle kommaregler?

Det er vigtigt at beslutte sig, for det gør en stor forskel for kommaerne.
For hvis du følger de gamle kommaregler, skal du nemlig sætte komma foran bisætninger.
Hvis du følger de nye kommaregler, skal du som udgangspunkt ikke sætte komma foran bisætninger. 

Eftersom ordet at tit indleder en bisætning, skal du altså holde skarpt øje med det lille ord, når du følger de gamle regler.

Eksempler på komma efter nye og gamle regler

Hvis du vælger de gamle regler, skal du altså sætte komma foran bisætningsindlederen at:

Jeg ved, at du kan lære at sætte komma (hovedsætning - bisætning)

Du ved godt, at du skal skynde dig nu (hovedsætning - bisætning)

Hvis du hellere vil sætte komma efter de nye regler, ser det sådan ud:

Jeg ved at du kan lære at sætte komma (hovedsætning - bisætning)

Du ved godt at du skal skynde dig nu (hovedsætning - bisætning).

Men bemærk, at alle de andre regler er præcis de samme, uanset om du vælger nyt eller gammelt komma.

Undgå idiotkomma

Rigtig mange mennesker sætter det gode gammeldags komma.

Og mange er gode til at sætte komma foran at. Nogle er næsten for dygtige! For ordet at indleder jo ikke altid en sætning.

Faktisk står det meget tit inde i sætningen foran et udsagnsord i infinitiv. Så skal der altså ikke være noget komma.

Der skal altså ikke være komma i sætninger som de her: "Du lovede at komme" og "Han sørgede for at klare opgaven".

Hvis du alligevel sætter komma i den slags sætninger, må du finde dig i, at det bliver kaldt idiotkomma!

I tvivl? Få gratis korrektur af en side

Du kan få en side rettet, uden at det koster dig en øre. Det er din chance for at se, hvor godt du har styr på kommaerne - og alt det andet.

 • Sæt komma foran hovedsætninger, medmindre der er et andet tegn: "Han kom, men han gik hurtigt igen" (to hovedsætninger)
 • Sæt komma i opremsninger: "Jeg har købt agurk, banan og rugbrød" 
 • Sæt komma omkring indskudte sætninger: "Han kom, som han havde sagt, tidligt på dagen."
 • Sæt komma ved tilføjelser: "Jeg har købt en ny kjole, en grøn én."
 • Sæt altid komma foran bisætninger, hvis du sætter komma efter de gamle regler - medmindre der er et andet tegn, fx tankestreg. 
 • Sæt som hovedregel ikke komma foran bisætninger, hvis du vælger de gamle regler. 
 • Vigtig viden

  Kan du sætte komma? Tjek det med en gratis kommatest Har du lyst til at