• Home
 • Blog
 • Genkend indskudte sætninger. Og udslet dem!

Genkend indskudte sætninger. Og udslet dem!

Jeg er mester i indskudte sætninger, sagde manden

Og han har ret.

Han er nemlig en haj til at gøre det simple kompliceret. ALLE detaljer skal med ved forklaringen af en simpel hændelse! Sommetider glemmer han også, hvad han ville sige – og begynder en ny historie. 

Hvad er så problemet med indskudte sætninger?

Problemet er, at de gør salgsteksten sværere at læse.

Det betyder, at folk læser mindre. Måske forstår de også teksten ringere. 

Ikke mindst på nettet – fordi vi er meget utålmodige, når vi læser online. 
Hvis læserne bliver utålmodige, så betyder det, at færre læser hele din onlinetekst. 
Det kan faktisk også skade dine placeringer i en Googlesøgning.

Hvordan laver man en indskudt sætning?

Rent grammatisk er den indskudte sætning altså en sætning, som afbryder hovedsætningen.

Det betyder altså, at hovedsætningens grundled og udsagnsled bliver skilt ad.

Men du behøver ikke kunne grammatik for at spotte ledsætningen.

Du kan nemlig fjerne den uden at ødelægge sætningens betydning.

Eksempler på indskudte sætninger:

 • “Jeg, som var ret træt den dag, sagde nej til at hjælpe.”
 • “Min kæreste, som er helt vild med Clint Eastwood, er en mester i indskudte sætninger.”

Hvordan undgår man så en indskudt sætning?

Du skriver for at blive læst og forstået. Derfor vil jeg anbefale dig at skrive enkelt. Det gælder især, når du skriver webtekster.

Det betyder, at du skal fokusere på hovedsætninger – og begrænse antallet af ledsætninger.

Det betyder også, at du om muligt helt skal undgå indskudte sætninger.

Omskriv dine indskudte sætninger – når du kan

De to indskudte sætninger ovenfor kunne sagtens omskrives, så de blev lettere at læse.

 • “Jeg var ret træt den dag. Så jeg sagde nej til at hjælpe.”
 • “Min kæreste er helt vild med Clint Eastwood. Han er desuden en mester i indskudte sætninger.”

Budskaberne er præcis de samme! De er bare meget nemmere at forstå.

Du kan ikke føle dig frem til en indskudt sætning

Bemærk, at den indskudte sætning er en grammatisk størrelse.

Det er altså ikke følelsen af, at sætningen er irrelevant, der gør den til en indskudt sætning! Det er det faktum, at den maser sig ind mellem grundled og udsagnsled i en anden sætning.

Det betyder, at der er en indskudt sætning her: “Min mor, som var syg, ville ikke med.” Sygdommen er måske nødvendig for at forklare, at hun ikke vil med. Men sætningen “som var syg” er alligevel en indskudt sætning.

Skal man altid undgå indskudte sætninger?

Nej, selvfølgelig ikke. Sommetider er det nødvendigt at være meget præcis. Fx hvis du skriver en juridisk tekst. 
Så kan indskudte sætninger være nødvendige. Men i langt de fleste tilfælde er de bare ikke nødvendige – tværtimod!

Hvordan sætter man komma ved indskudte sætninger?

Du skal sætte komma rundt om den indskudte sætning. Sådan: “Jeg, som ellers læser mange bøger, er ikke glad for indskudte sætninger!” Det gælder, uanset om du sætter nyt komma eller gammelt komma. 

Bemærk, at der sagtens kan være løsrevne indskud i sætningen, som ikke er sætninger. I mange tilfælde er den slags led dele af en underforstået sætning: “Hunden, træt og våd, kom tilbage.” Her kunne lige så godt stå “som var træt og våd” – altså en ledsætning. 

 

4 bundsolide tips til at sænke lixtallet

Indskudte sætninger er meget ofte med til at gøre tekstens lixtal højere, end det burde være. 

Det er et problem. For det gør nemlig teksten sværere at læse og forstå. 


Her er mine bud på, hvordan du sænker lixtallet: 

 • Brug korte og præcise sætninger
 • Begræns antallet af ledsætninger! Jo flere ledsætninger, du dynger oven på hinanden - jo sværere er din tekst. "Hunden, som var våd og kold, og som hed Pelle, selvom den var fra Kina, kom løbende" er meget sværere at læse end: "Hunden kom løbende. Den var våd og kold. Den hed Pelle, selvom den var fra Kina."
 • Brug ikke lange og svære ord, når der findes nemmere ord med samme betydning. 
 • Brug ikke fremmedord, når der findes danske ord med samme betydning. Medmindre selvfølgelig du skriver en seo-tekst, hvor fremmedordet er et vigtigt søgeord. 

Ingen regler uden undtagelser: Lix-tal fortæller ikke alt


Selvom lixtallet kan være utroligt nyttigt, fortæller det ikke alt om, hvor svær teksten er. 


 • Nogle lixberegnere opgør lixtallet sådan, at punktopstillinger gør teksten svær at læse. Derfor kan en punktopstilling gøre lixtallet højere, end det efter min mening burde være. 
 • Forkortelser gør meget tit en tekst sværere at læse. Men nogle lixberegnere tager ikke højde for ordenes længde. På den måde bliver osv. ifølge lixberegneren nemmere at læse end og så videre. 
 • Lixberegneren vurderer kun det sproglige - ikke designet. 
  Men rigtig formatering og godt design er faktisk meget vigtige, når du vil gøre din tekst nem at læse.
 • Lix-beregneren vurderer, at lange ord er svære ord. Sådan er det ikke altid. Hvis du skal skrive en artikel om "byggeskadeforsikringer," gør det ikke teksten nemmere, at du skifter ud med ordet "forsikringer." Det gør bare teksten upræcis. 

FAQ

Hvad er en indskudt sætning?

Det er en ledsætning, der er skudt ind i en hovedsætning eller en anden bisætning.
Den indskudte sætning adskiller grundled og udsagnsled i en anden sætning. Samtidig kan den fjernes, uden at sætningen er ødelagt.

Vigtig viden

Kan du sætte komma? Tjek det med en gratis kommatest Har du lyst til at

Skal du læse korrektur på din egen tekst? Her får du korrekturlæserens bedste tips.Undervurder ikke