Genkend indskudte sætninger. Og udslet dem!

indskudte sætninger

Jeg er mester i indskudte sætninger, sagde manden i mit liv …

Og han har ret.

Han er nemlig en haj til at gøre det simple kompliceret. ALT skal med!

Det er nemlig problemet med de indskudte sætninger: De gør teksten svær at læse.

Det betyder, at folk læser mindre. Og det skader også dine Googleplaceringer, hvis du går op i den slags!

Derfor skal du helst undgå indskudte sætninger. Især når du skriver til web. Onlinelæserne er nemlig superutålmodige.

Hvordan laver man en indskudt sætning?

Rent grammatisk er den indskudte sætning altså en sætning, som afbryder hovedsætningen.

Det betyder altså, at hovedsætningens grundled og udsagnsled bliver skilt ad.

Men du behøver ikke kunne grammatik for at spotte ledsætningen.

Du kan nemlig fjerne den uden at ødelægge sætningens betydning.

Her er en indskudt sætning markeret med fed: “Jeg, som var ret træt den dag, sagde nej til at hjælpe.”

Endnu en: “Min kæreste, som er helt vild med Clint Eastwood, er en mester i indskudte sætninger.”

Hvordan undgår man så en indskudt sætning?

Du skriver for at blive læst og forstået. Derfor vil jeg anbefale dig at skrive enkelt. Det gælder især, når du skriver webtekster.

Det betyder, at du skal fokusere på hovedsætninger – og begrænse antallet af ledsætninger. Det betyder også, at du om muligt helt skal undgå indskudte sætninger.

De to indskudte sætninger ovenfor kunne sagtens omskrives, så de blev lettere at læse.

Sådan: “Jeg var ret træt den dag. Så jeg sagde nej til at hjælpe.”

Og sådan: “Min kæreste er helt vild med Clint Eastwood. Han er desuden en mester i indskudte sætninger.”

Budskaberne er præcis de samme! De er bare meget nemmere at forstå.

Du kan ikke føle dig frem til en indskudt sætning

Bemærk, at den indskudte sætning er en grammatisk størrelse.

Det er altså ikke følelsen af, at sætningen er irrelevant, der gør den til en indskudt sætning! Det er det faktum, at den maser sig ind mellem grundled og udsagnsled i en anden sætning.

Det betyder, at der er en indskudt sætning her: “Min mor, som var syg, ville ikke med.” Sygdommen er måske nødvendig for at forklare, at hun ikke vil med. Men sætningen “som var syg” er alligevel en indskudt sætning.

Hvordan sætter man komma ved indskudte sætninger?

Du skal sætte komma rundt om den indskudte sætning. Sådan: “Jeg, som ellers læser mange bøger, er ikke glad for indskudte sætninger!”

Bemærk, at der sagtens kan være løsrevne indskud i sætningen, som ikke er sætninger. I mange tilfælde er den slags led dele af en sætning.

Der skal også sættes komma på begge sider af indskudte led. Sådan: “Hunden, træt og våd, kom sent tilbage.”

 

 

 

 

FAQ

Hvad er en indskudt sætning?

Det er en ledsætning, der er skudt ind i en hovedsætning eller en anden bisætning.
Den indskudte sætning adskiller grundled og udsagnsled i en anden sætning. Samtidig kan den fjernes, uden at sætningen er ødelagt.

Hvordan sætter man komma ved indskudt sætning?

Der skal være komma før og efter en indskudt sætning.
Sådan: "Jens, som er tre år gammel, bor hos sin mor."