• Home
  • Blog
  • Hvad er professionel tekstforfatning egentlig?

Hvad er professionel tekstforfatning egentlig?

Professionel tekstforfatning – hvad er det?

Professionel tekstforfatning er det håndværk at skrive tekster, der engagerer og informerer læseren – og får læseren til at handle på den måde, tekstforfatteren ønsker.
En god tekstforfatter skal leve op til mange krav.

Derfor må du også være indstillet på at lære en del, hvis du helst vil være din egen tekstforfatter.
Og ja – det gælder også dig, der er akademiker! For det er nemlig noget helt andet at skrive akademiske tekster end at skrive gode salgstekster, blogindlæg, brochuretekster eller pressemeddelelser.

En god tekstforfatter kan skrive:

– Tekster, der matcher den valgte genre
– Tekster, der er rigtigt struktureret
– Tekster, hvis tone of voice matcher virksomhedens image
– Tekster, der har et klart budskab – og skaber den ønskede handling
– Tekster, der er fejlfri og velformulerede.

En professionel tekstforfatter har evnen til at skrive i forskellige stilarter og toner, alt efter hvad der passer bedst til dit brand. Det sikrer en konsistent og autentisk stemme, der hjælper med at opbygge genkendelse og loyalitet hos dit publikum.

En god seotekstforfatter skal leve op til endnu flere krav.  Hun skal nemlig også kunne vælge søgeord til onlinetekster og lægge en strategi for, hvilket indhold der er brug for på hjemmesiden.

En god tekst lever op til følgende krav:

Teksten matcher den valgte genre

Der er stor forskel på, hvordan gode salgstekster, LinkedInartikler, blogindlæg, produkttekster, interviewartikler og pressemeddelelser skal skrives! Derfor kræver det faktisk viden om mange genrer.

Teksten er rigtigt struktureret

En god tekst fanger læserens opmærksomhed straks. Samtidig formidles de vigtigste budskaber straks, samtidig med at teksten uddybes afsnit for afsnit. Det betyder, at alle får de vigtigste budskaber, mens de mest interesserede læsere får mere at vide, jo mere de læser. Samtidig skal teksten opfordre til handling med positive calls to action.

Tekstens tone of voice matcher virksomhedens image

En professionel tekstforfatter kan skrive i præcis den tone of voice, der matcher virksomhedens brand. Det skaber en rød tråd i virksomhedens content, der skaber genkendelse og loyalitet hos publikum.
Den røde tråd i tekstforfatningen er langt vigtigere, end de fleste selvstændige er klar over. Som certificeret specialist i Emotionelle Kundetyper kan jeg hjælpe dig med at vælge den kundetype, der vil sætte størst pris på din virksomhed. Desuden kan jeg selvfølgelig skrive tekster, der appellerer til netop den kundetype, du har valgt.

Teksten har kun ét klart budskab

Professionel tekstforfatning handler først og fremmest om at få budskaber ud i verden. Mange begynderskribenter gør den fejl, at de skriver komplicerede tekster med alt for mange budskaber.
Det er ærgerligt, for det er langt nemmere at forstå og huske en simpel tekst med ét hovedbudskab.

Teksten er fejlfri og velformuleret

Det siger forhåbentlig sig selv, hvorfor det er vigtigt, at teksten er fejlfri og velformuleret.
Det gør den nemlig meget nemmere at læse.

Vigtig viden