• Home
  • |
  • Artikel: Høj statsministerfeber på Selandia

Artikel: Høj statsministerfeber på Selandia

Eksempeltekst

Denne tekst er et eksempel på mit arbejde som kommunikationsmedarbejder på Selandia CEU. Selandia var en stor uddannelsesinstitution i Slagelse, som i dag er sammenlagt med ZBC. Artiklen blev første gang bragt på Selandias hjemmeside i 2011.

Se kundecases

Du kan også se et udpluk af kundecases her.

Selandia – første stop på statsministerens tur til uddannelsesinstitutioner

Stemningen var høj og salen fuld af elever, da Lars Løkke trykkede hånd med Selandias vicedirektør, Mette Tram Pedersen.

En del journalister havde lagt vejen omkring Selandia, og repræsentanter for 3F og HK var mødt frem for at protestere mod forringelser af SU og efterløn.

Statsministeren spurgte vicedirektøren, hvor mange elever der var mødt frem. Til svaret ”Cirka 300” udbrød han: ”Hold da op!”, før han ilede ind i Kantsø-salen, hvor han blev modtaget med stort bifald.

Pas på mulighedernes land

”Tak skal I have. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og tale med jer i dag – Danmarks fremtid, der her sidder bænket om Danmarks fremtid. Det er jo sådan set jeres skuldre, vi placerer det hele på. Det er jer, der skal føre det her land videre,” sagde Løkke til den fyldte sal.

”Danmark er et land, jeg holder utrolig meget af. Rigtig meget af. Når jeg overhovedet står her som statsminister i dag, så er det, fordi jeg har haft det enorme privilegium ligesom jer at blive født ind i det her fantastiske land. Her kan man tage en uddannelse, uanset hvad man er rundet af. Det hænger jo sammen med, at vi har et velfærdssamfund, som jeg også holder rigtig meget af,” som samtidig understregede, at vi alle har pligt til at passe på mulighedernes land.

Ud af krisen

”Nu står vi på den anden side af krisen. Ledigheden kommer til at toppe i år, så går det nedad,” sagde statsministeren opmuntrende.

Han lagde dog ikke skjul på, at Danmark i dag er et fattigere land end før den krise, der skyllede hen over hele verden.

Ifølge Løkke er Danmark kommet pænt igennem krisen, fordi vi havde mulighed for at bruge ”sindssygt mange penge” på fx skattelettelser, fremrykning af offentlige investeringer og bankpakker.

Men selvom det er valgår, ville statsministeren ikke gå og putte med de udfordringer, danskerne står over for.

Løkke nævnte tre udfordringer. Nemlig at der går flere på pension, end der kommer på arbejdsmarkedet, at Nordsøolien begynder at tynde ud, og at andre økonomier er buldret videre, mens Europa og Danmark har haft en økonomisk krise.

Kig jer i spejlet

”Det er nu, vi skal handle hvis vi skal sikre, at det her mulighedernes samfund også er mulighedernes samfund om fem, ti og tyve år,” konkluderede statsministeren.

Han leverede også løsningerne:

“Danskerne skal arbejde længere, fordi vi lever længere. Ingen efterløn til jer!” sagde han bestemt.

”Tak!” lød en stemme fra salen.

Regeringen har netop foreslået en tilbagetrækningsreform.

Reformen indebærer, at efterlønnen bortfalder til fordel en seniortilbagetrækningsordning.

Den nye seniortilbagetrækningsordning skal gøre det lettere for nedslidte mennesker over 65 at få førtidspension end i dag.

Men den næste vigtige betingelse for velfærd er ifølge Løkke, at:

“Alle skal med. Danmark har ikke råd til, at nogen bliver parkeret på et sidespor, hverken menneskeligt eller økonomisk. Derfor foreslår regeringen ændringer af førtidspensionen, så ingen under fyrre bliver parkeret på førtidspension. Desuden skal vi blive dygtigere. Ellers er der risiko for, at vi sakker agterud. For de asiatiske økonomier har enorm appetit på at få vores velstand. ”

 Statsministeren havde også en vigtig opfordring til de fremmødte:

“Kig jer ind i spejlet og spørg: Hvad kan jeg gøre for at forbedre mine egne chancer i fremtiden?” formanede Løkke.

Løkke vil vinke farvel til “cafépenge”

Løkke påpegede, at der skal tages modige beslutninger, hvis vi skal bevare kernevelfærden.

”Man kan ikke låne sig til velstand,” anførte Løkke med tydelig reference til oppositionen. “Hvis man låner, er der bare en regning, der vokser sig større og større med renter og renters rente. Og der er kun jer til at betale den! ”

Derfor foreslog Løkke et farvel og tak til de hjemmeboende studerendes SU.

Det beløb, der spares på “cafépenge”, skal nemlig hellere bruges i folkeskolen, mener Løkke.

Det er nemlig ikke cafépenge, der afgør, om man får en ungdomsuddannelse. Det er derimod forældrenes ansvar, mener han.

”Så er der nogle forældre, der ikke kan leve op til det ansvar, fordi de ikke har økonomi til det. Der har vi stadig nogle særlige penge, som vi kan bruge af til de børn. Men grundlæggende er det forældrenes ansvar at sørge for, at de unge får en ungdomsuddannelse,” understregede Løkke.

For at få cafepenge (SU til hjemmeboende) skal man være hjemmeboende studerende over 18 år, og ens forældre skal have en indkomst under et vist beløb.

Jantelov giver ikke en nikkel

Så var det tid til spørgsmål fra salen. ”Er det retfærdigt, at folk på kontanthjælp får mere end os på SU?” lød det første spørgsmål.

Ja, mente statsministeren, for en uddannelse er en investering i ens egen fremtid.

Desuden fremhævede han Danmark som det land i verden, der har den mest generøse SU.

Løkke bemærkede også, at der venter en regning på ekstra 2 milliarder til SU i de kommende år, fordi mange flere skal tage uddannelse.

”Så der er ikke rigtigt plads til, at jeg kan stå og love mere i SU,” konkluderede han.

Næste spørgsmål handlede om, hvorfor der bliver sparet på børne- og ældrepleje.

Svaret var, at de offentlige udgifter skal holdes i ro for at sikre en sund økonomisk politik. 

Men Løkke mente nu heller ikke, at vi svigter børn og ældre i Danmark. 

“Vi har aldrig nogensinde brugt så mange af hinandens penge, som vi gør nu. Den offentlige sektor har aldrig været større,” sagde Løkke.

Derfor mente han, at det er kommunernes ansvar for at bruge pengene godt og sørge for, at de dygtige offentlige ansatte ikke bruger al tiden på papirarbejde.

En elev fortalte, at hun nu snart står uden job efter endt erhvervsuddannelse. Løkke gav tre løsningsforslag: Eleven kunne tage efteruddannelse – flytte efter job – eller måske tage et andet job end det, eksamenspapiret giver adgang til. 

Statsministeren tilføjede opmuntrende:

”Det er kun tre år siden, der var så få arbejdsløse, at de kunne sidde i Parken, og vi måtte sige til polakker og andre: Kom – kom! De tider kommer igen. Du skal nok få et job.”

Dagens sidste spørgsmål gik på, hvad regeringen vil gøre for at beholde ressourcestærke personer i Danmark.

Løkke svarede: “Vi har et fantastisk godt samfund trods høje skatter. Men vi skal tale åbent om, at Danmark også har brug for talenterne, dem, der er lidt dygtigere, end jeg er, og som har lidt mere kreativitet og kan tjene lidt flere penge, end jeg kan. Vi skal gøre op med den misundelsestankegang, der florerer i form af misundelsesskat. Det er ren jantelov. Det giver ikke en nikkel!” understregede han.

Klø på – ja, klø på!

Efter denne afskedssalut drog Løkke videre mod den næste uddannelsesinstitution i Jylland. Valgdatoen venter vi stadig på. 

Vigtig viden